Hoe verminder je landbouw stress schade in 2024?

Het laatste nieuws

22 juni 2024
Hoe vaak plantenvoeding geven voor het beste resultaat?
22 juni 2024
Wat is druppelirrigatie en hoe pas je dit toe?
14 juni 2024
Waar zijn aminozuren goed voor bij planten?
14 juni 2024
Planten binnen kweken in huis. 5 tips voor de beste plantengroei.
14 juni 2024
Wat zijn aminozuren en wat zijn de voordelen?
14 juni 2024
Wanneer plantenvoeding geven voor het beste resultaat?
30 mei 2024
Wat zijn biostimulanten?
29 mei 2024
Wat is fotosynthese en wat is er nodig voor fotosynthese?
28 mei 2024
Wat is de beste vloeibare plantenvoeding?
27 mei 2024
Wat zijn hydrocultuur planten?
23 mei 2024
Wat is regeneratieve landbouw?
21 mei 2024
Wanneer bloembollen planten in 2024?
20 mei 2024
Welke planten kunnen in de volle zon?
27 april 2024
De akkerbouw gewassen en teelt in 2024
25 april 2024
Wat zijn bodemverbeteraars planten?
24 april 2024
Welke planten geen koemest gebruiken?
18 april 2024
Wanneer aardbeien planten voor het beste resultaat in 2024
17 maart 2024
Wat is kali meststof voor planten en gewassen?
17 maart 2024
Is koemest organische mest?
17 maart 2024
Wat zijn de nadelen van organische meststoffen?
16 februari 2024
Wanneer mag een boer mest uitrijden?
16 februari 2024
Wat is natuurinclusieve landbouw voor boeren?
15 februari 2024
Wat is biologische landbouw? Wat zijn de voordelen?
20 januari 2024
5 tips bij gewassen in de grond zetten
18 januari 2024
Top 10 voor en nadelen van organische meststoffen
20 december 2023
Wat is ecologische landbouw en hoe ondersteunt Agrimino dit?
7 december 2023
Dit Gewas Vergt Onderhoud: Agrimino, de Oplossing voor Duurzame Landbouw
24 november 2023
Wat is Extensieve Landbouw en Wat is het Verschil met Intensieve Landbouw?
24 november 2023
Wat is Commerciële Landbouw en Moderne Landbouw? Een Diepgaande Vergelijking
12 oktober 2023
Wat is organische meststof?
12 oktober 2023
Wat is intensieve landbouw en de voordelen bij Organische Meststof
15 september 2023
De 5 voordelen van bodemverbeteraars
8 september 2023
Organische meststoffen in 2024. Alles wat je moet weten.
31 augustus 2023
Aminozuren in de landbouw  - Toepassingen En Voordelen
29 augustus 2023
Hoe verminder je landbouw stress schade in 2024?
14 juni 2023
Wat is biostimulanten voeding?

Inleiding

Planten worden gedurende hun hele levenscyclus voortdurend aan landbouw stress schade, ook wel omgevingsfactoren genoemd, blootgesteld. Deze externe factoren hebben invloed op organismen, vooral planten, zonder dat het veroorzaakt wordt door andere levende organismen. 

Klimaat als landbouw stress schade

Een van de meest voor komende landbouw stress schade factoren is extreme temperaturen, zoals vriestemperaturen of hittegolven. Deze kunnen schadelijk zijn voor organismen. Ze kunnen stofwisselingsstoornissen, eiwitdenaturatie en andere schadelijke effecten veroorzaken. 

Door de klimaatverandering is de frequentie van landbouw stress schade de afgelopen jaren toegenomen. De omstandigheden zijn onvoorspelbaarder geworden en koude- of vorstperiodes zijn langer en strenger. De gebieden die voorheen vorst- of vorstvrij waren, ervaren dit nu veel vaker. Al deze factoren zorgen voor landbouw stress schade en hebben samen invloed op de groei van gewassen en uiteindelijk daarmee ook op de opbrengst en winstgevendheid van boeren. 

Zowel hitte als bevriezing kunnen celdeling en andere fysiologische effecten veroorzaken, hoewel bevriezing van intracellulair water duidelijk schadelijker is voor planten. Stofwisselingsprocessen zijn veelvoorkomende gevolgen van koude stress en uitdroging bij planten en leiden tot negatieve effecten zoals:

  • Groeiremming/ groeivertraging 
  • Celwanden/membranen zijn disfunctioneel, waardoor cellen de ion gradiënten niet kunnen behouden. 
  • Verminderde opname en overdracht van water en voedingsstoffen 
  • Verdroging veroorzaakt verlies van gezwollenheid/cel sterkte resulterend in verwelking van planten, zelfs met voldoende bodemvocht 
  • Afsterven van bloemen 
  • Afsterven of necrose van knoppen 
  • Afname van suiker- en energiereserves; zowel door de afname van de suikerproductie als door het toegenomen gebruik ervan tijdens koude periodes

Om deze negatieve effecten tegen te gaan kan men gebruik maken van biostimulanten voeding. Het gebruik van AgriMino zorgt ervoor dat planten een goede weerstand ontwikkelen tegen verschillende vormen van stress, zoals droogte, hitte, kou en weinig licht. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de aminozuurmoleculen die in AgriMino aanwezig zijn, direct kunnen worden gebruikt in het energiesysteem van de plant (de citroenzuurcyclus), in plaats van dat de plant deze aminozuurmoleculen zelf moet aanmaken. Het gebruik van Agrimino op cruciale momenten waarop het gewas extra energie en kracht nodig heeft, is van groot belang. Denk aan belangrijke fasen zoals pluimaanleg, bloei, zaadvorming en vruchtvulling. Tijdens deze perioden heeft het gewas een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen en energie om optimaal te kunnen groeien en gedijen. Dit resulteert in een aanzienlijke energiewinst voor de plant, die vervolgens kan worden gebruikt voor groei, gezondheid en de aanmaak van complexere inhoudsstoffen.

landbouw stress schade

Landbouw stress schade in de vorm van bodemuitputting

Intensief landgebruik is volgens het rapport goed voor 23% van de totale uitstoot van menselijke broeikasgassen. Verstoorde bodemstructuren, bodemverdichting, eenzijdige bemesting en verzuring kunnen de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water voor planten aantasten.

Bodemstructuur verwijst naar de rangschikking van bodemdeeltjes, zoals zand, klei en organisch materiaal, en hoe ze samenkomen in aggregaten of kluiten. Als deze structuur verstoord is, kunnen er verschillende gevolgen optreden. Zoals een verminderde waterdoorlaatbaarheid om regenwater goed te kunnen afvoeren in de bodem. Hierdoor kunnen waterplassen ontstaan ​​en overtollig water in de grond sijpelen, waardoor de wortels kunnen verdrinken en de zuurstoftoevoer naar de wortelzone kan verminderen. Dit kan een negatief effect hebben op de opname van voedingsstoffen door planten, aangezien veel voedingsstoffen in wateroplosbaar zijn.

Een gezonde bodemstructuur bevordert een goede wortelontwikkeling en geeft ruimte voor wortelgroei en verspreiding. Belemmerende bodemstructuren maken het moeilijk voor wortels om zich optimaal te vestigen en te verspreiden. Dit kan voorkomen dat plantenvoedingsstoffen verder van de plant af bewegen.

Een verstoorde bodemstructuur kan leiden tot een vermindering van nutriënten in de bodem. Wanneer regenwater snel in de bodem dringt, kunnen belangrijke voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium uitspoelen naar diepere bodemlagen waar plantenwortels niet bij kunnen.

Bron: Zembla

Hoe kunnen we dit tegengaan?

Om de impact van landbouw stress schade en een verstoorde bodemstructuur te minimaliseren, is het belangrijk landbeheerpraktijken te implementeren die de bodemstructuur bevorderen en behouden. Denk hierbij aan het toevoegen van biostimulanten voeding, het vermijden van over bebouwing en het minimaliseren van bodemverdichting. Een gezonde bodemstructuur bevordert een betere opname van voedingsstoffen door planten en bevordert zo hun groei en gezondheid.

Het toevoegen van biostimulanten voeding aan de bodem kan een effectieve manier zijn om bodemstructuurverstoring tegen te gaan en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Biostimulanten voeding helpt zowel de aggregatie van de bodem als het behoud van water en beluchting om de activiteit van nuttige bodemorganismen te verbeteren. 

Het is belangrijk op te merken dat de keuze van biostimulanten voeding afhangt van factoren zoals beschikbaarheid, grondsoort, klimaat en het type plant dat wordt gekweekt. Bij het toevoegen van biostimulanten voeding wordt aanbevolen om een ​​balans te vinden tussen het verbeteren van de bodemstructuur en het vermijden van overmatige ophoping van organische stof, wat kan leiden tot ongewenste effecten zoals stikstofafbraak.

Het vermijden en beperken van landbouw stress schade is erg belangrijk om de opbrengst en gewaskwaliteit op peil te houden. De strijd tegen stressverliezen in de landbouw vereist een holistische benadering en maatregelen die zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden en uitdagingen van verschillende regio's. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze producten of loopt u ergens tegen aan in uw teelt? Neem dan contact met ons op. We delen onze kennis graag!

Bekijk alle artikelen

Optimaal boeren?

Met AgriMino hebben wij een revolutionair product ontwikkeld dat uniek is op het gebied van voorkomen en bestrijden van stress-schade.
Klant worden?
PRIVACY