Dosering van 
AgriMino

Spuiten
Druppelirrigatie
Tankmix
Bekijk doseringen

Dosering van Agrimino

Spuiten

*Gebruik 0,5-1 L/ha per bespuiting. Het is vooral aan te raden om Agrimino te gebruiken wanneer het gewas extra energie en groeikracht nodig heeft. Zorg ervoor dat de pH van de spuitoplossing tussen 4 en 6 ligt. Probeer te spuiten wanneer de relatieve luchtvochtigheid (RV) hoger is dan 70%, bij voorkeur in de vroege ochtend of late avond.

Druppelirrigatie

Voor druppelirrigatie wordt aanbevolen om *1-2 l/ha Agrimino te gebruiken, gemengd met 1.000 l water/ha, op vochtige grond of substraat, in één druppelbeurt. Het is belangrijk om gedurende de 1-2 uur na de toepassing geen extra water te geven, zodat het product goed kan worden opgenomen. Het is niet aan te raden om het verdunde product 's nachts in de leidingen te laten staan en het verdunde product mag niet langer dan 2 uur worden bewaard. Agrimino is een natuurlijk product en vereist specifieke aandacht voor een optimale werking.

Tankmix

Voor tankmix wordt aanbevolen om Agrimino te gebruiken in een concentratie van 0,1%. Het is belangrijk om het mengsel eerst te testen om onverwachte reacties te voorkomen. Meng Agrimino niet met producten die olie bevatten. Het is van cruciaal belang om de compatibiliteit van het mengsel te waarborgen voor een effectieve toepassing.

Optimaal boeren?

Met AgriMino hebben wij een revolutionair product ontwikkeld dat uniek is op het gebied van voorkomen en bestrijden van stress-schade.
Klant worden?
PRIVACY